Všetky konsolidované znenia predpisu 398/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2022 účinný od 01.12.2022
MENU
Hore