Všetky konsolidované znenia predpisu 397/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 účinný od 01.01.2025
2 01.01.2024 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
3 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
4 01.12.2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore