Zákon, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 19.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pomocné vedy, Advokácia, Notárstvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Všeobecné súdnictvo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Priestupkové konanie, Trestné činy, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2015 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 397/2015 s účinnosťou od 01.01.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa § 176 Trestného zákona je uvedený v prílohe.

Príloha k zákonu č. 397/2015 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK S ANABOLICKÝM ALEBO INÝM HORMONÁLNYM ÚČINKOM
A.

ANABOLICKÉ LÁTKY

1.

Androgénne anabolické steroidy (AAS):

a)

Exogénne AAS zahŕňajúce

1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol);

1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión);

bolandiol (estr-4-én-3β,17β-diol);

bolasterón;

boldenón;

boldenón undecylát;

boldenón acetát;

boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión);

kalusterón;

klostebol;

danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol);

dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón);

desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol);

drostanolón;

drostanolón propionát;

drostanolón enantát;

etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol);

fluoxymesterón;

formebolón;

furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol);

gestrinón;

4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón);

mestanolón;

mesterolón;

metenolón;

metenolón acetát;

metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón);

metándriol;

metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón);

metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón);

metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androst-1-én-3-ón);

metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestr-4-én-3-ón);

metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón);

metyltestosterón;

mibolerón;

nandrolón;

nandrolón fenpropionát;

nandrolón dekanoát;

19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión);

norboletón;

norklostebol;

noretándrolón;

oxabolón;

oxandrolón;

oxymesterón;

oxymetolón;

prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán);

quinbolón;

stanozolol;

stenbolón;

1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón);

tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón);

trenbolón (17β-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón);

trenbolón acetát.

b)

Endogénne AAS:

androsténdiol (androst-5-én-3β,17β-diol);

androsténdión (androst-4-én-3,17-dión);

prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón);

dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón);

testosterón a jeho estery, metabolity a izoméry zahŕňajúce:

testosterón propionát,

testosterón fenylpropionát,

testosterón izobutyrát,

testosterón izokaproát,

testosterón dekanoát,

testosterón enantát,

5α-androstán-3α,17α-diol,

5α-androstán-3α,17β-diol,

5α-androstán-3β,17α-diol,

5α-androstán-3β,17β-diol,

androst-4-én-3α,17α-diol,

androst-4-én-3α,17β-diol,

androst-4-én-3β,17α-diol,

androst-5-én-3α,17α-diol,

androst-5-én-3α,17β-diol,

androst-5-én-3β,17α-diol;

4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol);

5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión);

epi-dihydrotestosterón;

3α-hydroxy-5α-androstán-17-ón;

androsterón (3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón);

19-norandrosterón;

19-noretiocholanolón.

2.

Ostatné anabolické látky zahŕňajúce

adenokorín (19-nortestosteronyl dekanoát; 17-β-estr-4-én-3-oxo-17-yl dekanoát);

anasterón (oxymetolón; 17β-hydroxy-2-(hydroxymetylén)-17-methyl-5α-androstán-3-ón);

1,4-androstadién-3,17-dión;

1,4-androstadién-3β,17β-diol;

atamestan (1-metylandrosta-1,4-dién-3,17-dión);

bolazín (dimetazín; mebolazín; (2α,3E,5α,17β,2’α,3’E,5’α,17’β)-3,3’-[(1E,2E)-1,2-

hydrazíndiylidén]bis(2-metylandrostán-17-ol));

bolenol (19-nor-17α-pregn-5-én-17-ol);

bolmantalát (17β-estr-4-én-3-ón-17-yl 1-adamantánkarboxylát);

klenbuterol;

klostebol acetát (turinabol);

kloxotestosterón (17β-(2,2,2-trichlór-1-hydroxyetoxy)androst-4-én-3-ón);

dehydroepiandrosterón;

dihydrolón;

4-dihydrotestosterón;

dimetazín (mebolazín; (2α,3E,5α,17β,2’α,3’E,5’α,17’β)-3,3’-[(1E,2E)-1,2-hydrazíndiylidén]bis(2-metylandrostán-17-ol));

dimetylandrostanolón;

enestebol (4,17β-dihydroxy-17-metyl-1,4-androstadién-3-ón);

enobosarm (ostarín);

epitestosterón (17-α-hydroxyandrost-4-én-3-ón);

epitiostanol (2-α,3-α-epitio-5-α-androstán-17-β-ol);

etisterón;

etyldienolón;

etylestrenol ( (17α)-19-norpregn-4-én-17-ol);

hydroxystenozol;

chlorandrostenolón;

chloroxydienón;

chloroxymesterón;

mebolazín ((2α,3E,5α,17β,2’α,3’E,5’α,17’β)-3,3’-[(1E,2E)-1,2-hydrazíndiylidén]bis(2-metylandrostán-17-ol));

mezabolón (17β-((1-metoxycyklohexyl)oxy)-5α-androst-1-én-3-ón);

metandión (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón);

metylklostebol;

normetandrón (17α-metyl-17β-hydroxyestr-4-én-3-ón);

ovandrotón;

7-oxodehydroepiandrosterón;

propetandrol;

roxibolón (kyselina 11β,17β-dihydroxy-17-metyl-3-oxoandrosta-1,4-dién-2-karboxylová);

testolaktón (laktón 13-hydroxy-3-oxo-13,17-sekoandrosta-1,4-dién-17-karboxylovej kyseliny;

D-homo-17α-oxaandrosta-1,4-dién-3,17-dión);

tibolón;

tiomestrón;

trestolón (7α-metylnandrolón; 7α-metyl-19-nortestosterón; 17β-hydroxy-7α-metylestr-4-én-3-ón);

zearalenón ((14S,5E)-3,4-c[2,4-dihydroxybenzo]-7,8,11,12,13,14-hexahydro-14-metyl-2H-cyklotetradecin-2,10(9H)-dión);

zeranol;

zilpaterol (zilmax).

B.

HORMÓNY A PRÍBUZNÉ LÁTKY

1.

Látky stimulujúce erytropoézu (napríklad erytropoetín EPO, darbepoetín dEPO).

2.

Rastový hormón (hGH), somatropín.

3.

Inzulínu podobné rastové faktory (napríklad IGF-1), mekasermín.

4.

mechanické rastové faktory (MGF).

5.

Gonadotropíny (hCG) a luteinizačný hormón (LH).

6.

Inzulín (všeobecne inzulíny).

7.

Kortikotropíny.

C.

ANTAGONISTY A MODULÁTORY HORMÓNOV

1.

Inhibítory aromatáz zahŕňajúce

aminoglutetimid;

anastrozol;

exemestan;

formestan;

letrozol;

testolaktón.

2.

Selektívne modulátory estrogénnych receptorov (SERM) zahŕňajúce

a)

raloxifén;

b)

tamoxifén;

c)

toremifén.

3.

Selektívne modulátory androgénnych receptorov (SARM) zahŕňajúce

andarín;

enobosarm (ostarín);

tibolón;

zlúčeniny označované ako: LGD-4033; BMS-564, 929; LG-121071; GSK-078A; SARM S-1, S-4 a S-22.

4.

Ostatné antiestrogénne látky zahŕňajúce

a)

cyklofenil;

b)

fulvestrant;

c)

klomifén.

5.

Látky modifikujúce funkcie myostatínu vrátane inhibítorov myostatínu (stamulumab).

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 174/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7b ods. 2 sa za slová „v trestnom konaní sa“ vkladajú slová „na účely trestného konania“.
2.
V § 58 ods. 2 sa slová „§ 272 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 272 ods. 3“.
3.
V § 60 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

4.
V § 83 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c)
nepatrí páchateľovi a bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin,

d)
vec nadobudla iná osoba ako páchateľ hoci aj len sčasti za vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená e) až g).

5.
V § 128 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
6.
V § 130 ods. 1 sa slovo „rozumie“ nahrádza slovom „rozumejú“ a v písmene b) sa za čiarkou vypúšťa slovo „alebo“.
7.
V § 130 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d)
peňažné prostriedky na účte,

e)
príjem z trestnej činnosti, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov,

f)
listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo

g)
majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.“.

8.
§ 170 vrátane nadpisu znie:

㤠170
Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami
(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že
a)
neoprávnene zaobchádza s liekmi, liečivami alebo so zdravotníckymi pomôckami, alebo

b)
vykonáva klinické skúšanie liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom,potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b)
závažnejším spôsobom konania,

c)
na chránenej osobe, alebo

d)
z osobitného motívu.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.“.

9.
Za § 170 sa vkladajú § 170a a 170b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠170a
Neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami
(1)
Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu
a)
vyrobí,

b)
dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, alebo

c)
kúpi, predá, vymení, prechováva alebo zadovážilieky alebo liečivá, ktoré nie sú povolené podľa osobitného predpisu, alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

b)
závažnejším spôsobom konania,

c)
na chránenej osobe,

d)
verejne, alebo

e)
v značnom rozsahu.

(3)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
vo veľkom rozsahu.

(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.


§ 170b
Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky
(1)
Kto sebe alebo inému zadováži falšované lieky alebo falšovanú zdravotnícku pomôcku alebo kto také lieky alebo zdravotnícku pomôcku prechováva, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka alebo predá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá ten, kto falšuje alebo iným spôsobom pozmení totožnosť
a)
lieku vrátane jeho označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo o krajine výroby v úmysle dať ich ako pravé,

b)
zdravotníckej pomôcky vrátane jej označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, o posudzovaní zhody, o značke zhody, o notifikácii zdravotníckej pomôcky alebo o krajine výroby v úmysle dať ju ako pravú.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
hoci bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

b)
závažnejším spôsobom konania,

c)
na chránenej osobe,

d)
verejne, alebo

e)
vo väčšom rozsahu.

(4)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
v značnom rozsahu.

(5)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c)
vo veľkom rozsahu.“.

10.
§ 176 vrátane nadpisu znie:

㤠176
Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
(1)
Kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
hoci bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

b)
v súvislosti s organizovanou športovou činnosťou,

c)
závažnejším spôsobom konania,

d)
na chránenej osobe,

e)
verejne, alebo

f)
v značnom rozsahu.

(3)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)
vo veľkom rozsahu.

(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.“.

11.
V § 208 ods. 1 úvodná veta znie: „Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie“.
12.
V § 208 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

13.
V § 225 ods. 2 sa vypúšťa slovo „neoprávnene“.
14.
V § 233 ods. 1 úvodnej vete sa slová „iný majetok“ nahrádzajú slovami „vec pochádzajúcu“ a slová „trestnom čine“ sa nahrádzajú slovami „trestnej činnosti“.
15.
V § 235 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poskytne plnenie bez povolenia, v rozpore s vydaným povolením alebo poruší zákonom chránené práva spotrebiteľa a dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na sebe prevedie.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

16.
V § 235 ods. 3 až 5 sa v úvodnej vete na konci pripájajú slová „alebo odseku 2“.
17.
V § 272 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene s použitím zariadenia alebo materiálu určeného na výrobu peňazí vyrobí, prijme, získa alebo prechováva hologramy, vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí, ktoré slúžia na ochranu pred ich falšovaním.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18.
V § 272 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“.
19.
V § 278a ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

20.
V § 278a odsek 3 znie:

„(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1ako člen nebezpečného zoskupenia.“.

21.
V § 419 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky páchateľovi trestného činu uvedeného v odseku 1 na iný účel, ako je uvedený v písmene a)“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

22.
V § 419 ods. 4 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
23.
Za § 419 sa vkladá § 419a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠419a
Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu
(1)
Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a)
verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,

b)
požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,

c)
poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo

d)
poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.“.

24.
Príloha sa dopĺňa bodom 21, ktorý znie:

„21.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21. 5. 2014).“.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. a zákona č. 174/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 28 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Poškodenému sa písomne preloží rozsudok, trestný rozkaz, rozhodnutie o odvolaní, rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania a upovedomenie o hlavnom pojednávaní. Ak je oznamovateľom podľa § 196 poškodený, na jeho žiadosť sa mu písomne preloží aj písomné potvrdenie o prijatí trestného oznámenia. Preklad rozhodnutia a písomného potvrdenia o prijatí trestného oznámenia a ich doručenie zabezpečuje orgán, o ktorého rozhodnutie ide alebo ktorý prijal trestné oznámenie.

(7)
Na žiadosť poškodeného alebo aj bez takej žiadosti rozhodne orgán, pred ktorým sa konanie vedie, že sa poškodenému okrem rozhodnutí uvedených v odseku 6 písomne preloží aj iná písomnosť, ak je to nevyhnutné k riadnemu uplatneniu práv poškodeného v trestnom konaní, a to v rozsahu určenom týmto orgánom. Ak orgán, pred ktorým sa konanie vedie, nevyhovie takejto žiadosti poškodeného, rozhodne o tom uznesením, proti ktorému môže poškodený podať sťažnosť. Namiesto písomného prekladu podľa prvej vety možno takúto písomnosť alebo jej podstatný obsah pretlmočiť, ak to nemá vplyv na spravodlivosť procesu. Táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici o úkone tak, aby bolo zrejmé, či sa pretlmočila celá písomnosť alebo len jej časť a ktorá. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije, ak už boli písomnosť alebo jej podstatný obsah poškodenému pretlmočené alebo ak poškodený po poučení vyhlási, že preklad takejto písomnosti nepožaduje.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.

2.
V § 46 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poškodený má právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.“.
3.
V § 46 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Informácia sa poškodenému neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia obvineného alebo odsúdeného. Poškodený môže svoje rozhodnutie o možnosti byť informovaný o skutočnostiach uvedených v odseku 8 zmeniť; na zmenu rozhodnutia poškodeného sa prihliada.“.
4.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48a
Právo na sprievod dôverníka
(1)
Poškodený má právo, aby ho na úkony trestného konania sprevádzal dôverník.

(2)
Dôverníkom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorú si poškodený zvolí. Dôverník poskytuje poškodenému potrebnú pomoc, najmä psychickú. Dôverník môže byť zároveň splnomocnencom poškodeného. Dôverníkom nemôže byť osoba, ktorá má v trestnom konaní postavenie sudcu, prokurátora, obvineného, obhajcu, svedka, znalca alebo tlmočníka. O skutočnostiach, o ktorých sa dôverník dozvedel v priebehu trestného konania, je povinný zachovávať mlčanlivosť.

(3)
Dôverník nemôže zasahovať do priebehu úkonu trestného konania.

(4)
Vylúčiť dôverníka z účasti na úkone trestného konania je možné len vtedy, ak by jeho účasť narúšala priebeh úkonu alebo ohrozila vykonanie tohto úkonu. Ak je dôverník vylúčený, poškodenému sa umožní, aby si zvolil iného dôverníka; to neplatí, ak ide o neopakovateľný úkon alebo neodkladný úkon alebo v prípade dokončenia už prebiehajúceho úkonu.“.

5.
V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je spôsobilosť poškodeného rozumieť poučeniu ovplyvnená jeho osobnými vlastnosťami, poškodenému sa jeho práva primerane vysvetlia tak, aby tomu rozumel.“.
6.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
V závislosti od osobitných potrieb a osobných pomerov poškodeného a od druhu alebo povahy trestného činu poskytne orgán činný v trestnom konaní poškodenému informácie o
a)
možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,

b)
druhoch špecializovanej podpory vrátane psychologickej podpory, o ostatných druhoch podpory, ktorá sa mu môže poskytnúť a o náhradnom ubytovaní,

c)
postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia a o postavení poškodeného v súvislosti s týmito postupmi,

d)
podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,

e)
podmienkach získania prístupu k právnemu poradenstvu alebo právnej pomoci,

f)
práve na tlmočenie a preklad,

g)
opatreniach na ochranu jeho záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie,

h)
postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní,

i)
možnosti a podmienkach uzavretia zmieru, alebo o

j)
možnosti a podmienkach náhrady trov poškodeného.“.

7.
V § 115 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Príkaz možno vydať, ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.“.
8.
V § 115 odsek 8 znie:

„(8)
Ak sa pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky nezistili skutočnosti významné pre trestné konanie, orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný útvar Policajného zboru musí získaný záznam predpísaným spôsobom bezodkladne zničiť. Zápisnica o zničení záznamu sa založí do spisu.“.

9.
V § 115 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9)
O zničení záznamu informuje osobu uvedenú v odseku 3, ak je známa, policajt alebo prokurátor, ktorého rozhodnutím sa vec právoplatne skončila, a v konaní pred súdom predseda senátu súdu prvého stupňa po právoplatnom skončení veci. Informácia obsahuje označenie súdu, ktorý vydal alebo potvrdil príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, dĺžku odpočúvania a dátum jeho ukončenia. Súčasťou informácie je poučenie o práve podať v lehote dvoch mesiacov od jej doručenia návrh na preskúmanie zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky najvyššiemu súdu. Informáciu podá orgán, ktorého rozhodnutím sa vec právoplatne skončila, a v konaní pred súdom predseda senátu súdu prvého stupňa do troch rokov od právoplatného skončenia trestného stíhania v danej veci.

(10)
Informáciu podľa odseku 9 predseda senátu, policajt alebo prokurátor nepodá, ak ide o osobu, ktorá má možnosť nazerať do spisu podľa tohto zákona, alebo v konaní o obzvlášť závažnom zločine alebo zločine spáchanom organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo ak sa na trestnom čine podieľalo viac osôb a vo vzťahu aspoň k jednému z nich nebolo trestné stíhanie právoplatne skončené, alebo ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

10.
V § 115 ods. 11 sa slová „Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú na obsahové údaje alebo prevádzkové údaje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa rovnako vzťahujú na údaje“.
11.
§ 116 vrátane nadpisu znie:

㤠116
Oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke
(1)
V trestnom konaní pre úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, pre trestný čin ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, podvodu podľa § 221, nebezpečného vyhrážania podľa § 360, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, šírenia poplašnej správy podľa § 361, podnecovania podľa § 337, schvaľovania trestného činu podľa § 338, pre trestný čin, ktorým bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť alebo pre iný úmyselný trestný čin, pri ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, možno vydať príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. Príkaz možno vydať, ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.

(2)
Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke vydáva predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, ktorý musí byť písomný a odôvodnený aj skutkovými okolnosťami. Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke sa musí vydať písomne a odôvodniť; súčasťou príkazu je aj spôsob, rozsah a lehota oznámenia údajov. Ak sa príkaz týka konkrétneho používateľa, musí byť v ňom uvedená jeho totožnosť, ak je známa. Ak nejde o zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, zisťovanie a oznamovanie týchto údajov môže trvať najviac šesť mesiacov; tento čas môže v prípravnom konaní na písomný a odôvodnený návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie predĺžiť vždy o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke sa doručuje podniku poskytujúcemu verejné siete alebo služby.

(3)
Ak údajom získaným postupom podľa odsekov 1 a 2 neboli zistené skutočnosti významné pre trestné konanie, orgán, ktorého rozhodnutím sa vec právoplatne skončila, údaj bezodkladne zničí; policajt údaj zničí po predchádzajúcom písomnom súhlase prokurátora. Zápisnica o zničení údaja sa založí do spisu.

(4)
O zničení údajov o telekomunikačnej prevádzke písomne informuje osobu podľa odseku 2, ak je známa, policajt alebo prokurátor, ktorého rozhodnutím sa vec právoplatne skončila, a v konaní pred súdom predseda senátu súdu prvého stupňa po právoplatnom skončení veci. Informácia obsahuje označenie súdu, ktorý vydal príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, a údaj o lehote, počas ktorej sa tento príkaz vykonával. Súčasťou informácie je poučenie o práve podať v lehote dvoch mesiacov od jej doručenia návrh na preskúmanie zákonnosti príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke najvyššiemu súdu. Informáciu podá orgán, ktorého rozhodnutím sa vec právoplatne skončila, a v konaní pred súdom predseda senátu súdu prvého stupňa do troch rokov od právoplatného skončenia trestného stíhania v danej veci.

(5)
Informáciu podľa odseku 4 predseda senátu, policajt alebo prokurátor nepodá, ak ide o osobu, ktorá má možnosť nazerať do spisu podľa tohto zákona alebo v konaní o obzvlášť závažnom zločine alebo zločine spáchanom organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo ak sa na trestnom čine podieľalo viac osôb a vo vzťahu aspoň k jednému z nich nebolo trestné stíhanie právoplatne skončené, alebo ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.

(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa rovnako vzťahujú na údaje prenášané prostredníctvom počítačového systému.“.

12.
V § 125 ods. 4 sa za slová „ľudskej dôstojnosti“ vkladá čiarka a slová „o trestnom čine týrania blízkej osoby a zverenej osoby“.
13.
V § 135 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „K výsluchu sa priberie psychológ alebo znalec, ktorý so zreteľom na predmet výsluchu a stupeň duševného vývoja vypočúvanej osoby prispeje k správnemu vedeniu výsluchu a zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nie je na výsluchu prítomný opatrovník podľa § 48 ods. 2. Ak to môže prispieť k správnemu vykonaniu výsluchu, prizve sa k výsluchu aj zákonný zástupca alebo pedagóg.“.
14.
§ 135 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia aj vo vzťahu k svedkovi, ktorého vek nie je známy a u ktorého existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom, až kým sa nepreukáže opak.“.

15.
V § 190 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem uznesenia o nevzatí do väzby podľa § 403.“.
16.
V § 192 ods. 3 sa za slová „o nevzatí obvineného do väzby“ vkladá čiarka a slová „okrem uznesenia podľa § 403“.
17.
§ 192 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ak bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe podľa § 403, rozhodne sa o nej na neverejnom zasadnutí. Ak bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu o povolení obnovy konania podľa § 400 ods. 1, rozhodne sa o oboch sťažnostiach súčasne; v takom prípade nadriadený súd nie je lehotou uvedenou v odseku 3 prvej vete viazaný. Ak nadriadený súd zruší rozhodnutie podľa § 400 ods. 1 a sám obnovu konania nepovolí, zruší rozhodnutie podľa § 403, a to aj v prípade, ak proti nemu nebola podaná sťažnosť.“.

18.
V § 196 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „O prijatí trestného oznámenia podaného poškodeným vydá prokurátor alebo policajt písomné potvrdenie, ktoré musí obsahovať čas a miesto podania, označenie orgánu, ktorý trestné oznámenie prijal, a základné skutočnosti trestného oznámenia. Ak bolo trestné oznámenie podané poškodeným ústne, prokurátor alebo policajt poskytne na žiadosť poškodeného odpis zápisnice o oznámení.“.
19.
V § 270 ods. 2 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a slová „a to oboznámením celého záznamu alebo jeho časti, ktorá sa týka dokazovanej skutočnosti“ a v druhej vete sa slová „písomného prepisu“ nahrádzajú slovami „celého písomného prepisu alebo jeho časti, ktorá sa týka dokazovanej skutočnosti“.
20.
Za § 362e sa vkladá nový ôsmy diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Ôsmy diel
Konanie o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke
§ 362f
(1)
Na návrh osoby uvedenej v § 115 ods. 9 najvyšší súd na neverejnom zasadnutí preskúma zákonnosť príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky.

(2)
Na návrh osoby uvedenej v § 116 ods. 4 najvyšší súd na neverejnom zasadnutí preskúma zákonnosť príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke.

(3)
Najvyšší súd si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko sudcu, ktorý rozhodol o vydaní alebo potvrdení príkazu podľa § 115 alebo 116 a ak ide o príkaz podľa § 116 aj podniku poskytujúceho verejné siete alebo služby, ktorý príkaz vykonal.

§ 362g
(1)
Ak najvyšší súd zistí, že príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky alebo príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke bol vydaný alebo vykonaný v rozpore so zákonom, vysloví uznesením porušenie zákona. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(2)
Ak najvyšší súd zistí, že príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky bol vydaný a vykonaný v súlade s podmienkami podľa § 115 ods. 1 alebo že príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke bol vydaný a vykonaný v súlade s podmienkami podľa § 116 ods. 1, vysloví uznesením, že zákon porušený nebol. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“.

21.
§ 403 znie:

㤠403
Ak obvinený vykonáva trest odňatia slobody uložený mu v pôvodnom rozsudku, súd zároveň s rozhodnutím o povolení obnovy konania podľa § 400 ods. 1 rozhodne o väzbe (vzatí do väzby alebo nevzatí do väzby, a to aj pri nahradení väzby). Uznesenie o väzbe je vykonateľné právoplatnosťou rozhodnutia o povolení obnovy konania a ak nie je ďalej ustanovené inak, lehota väzby začína plynúť od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania. Ak súd prvého stupňa rozhodol o nevzatí obvineného do väzby, lehota väzby začína plynúť od obmedzenia osobnej slobody pri výkone rozhodnutia nadriadeného súdu o vzatí do väzby. Ak súd prvého stupňa nerozhodol podľa § 400 ods. 1 a o povolení obnovy konania rozhodol nadriadený súd podľa § 194 ods. 1 písm. a), jeho rozhodnutie o väzbe sa považuje za rozhodnutie odvolacieho súdu.“.

22.
V § 425 ods. 1 sa vypúšťajú slová „po vypočutí obvineného“.
23.
V § 425 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Osoba, ktorej majetok bol zaistený, má právo žiadať o zrušenie alebo obmedzenie zaistenia. O takej žiadosti musí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor bezodkladne rozhodnúť. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť. Ak sa žiadosť zamietla, osoba, ktorej majetok bol zaistený, ju môže, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť; inak sa o nej nekoná.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

24.
V § 428 ods. 2 sa slová „§ 50 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96 a § 425 ods. 2“.
25.
Doterajší text § 461 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu treba očakávať uloženie zhabania veci, a je obava, že výkon tohto ochranného opatrenia bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor vec zaistiť. Súd zaistí vec vždy, ak uložil zhabanie veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení veci sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96 a § 425 ods. 2.“.

26.
V § 516 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „nie je prekážkou uznania cudzieho rozhodnutia, ak právny poriadok Slovenskej republiky neukladá rovnaký druh dane alebo poplatku alebo neobsahuje daňový, poplatkový, colný alebo devízový inštitút rovnakého druhu ako právny poriadok dožadujúcej strany,“.
27.
V § 553 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „O výške odmeny a náhrady obhajcu podľa osobitného predpisu, ktorý ukončil zastupovanie vo veci, rozhodne na návrh obhajcu orgán činný trestnom konaní alebo súd po ukončení zastupovania.“.
28.
Doterajší text § 567l sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak súd rozhodol, hoci aj neprávoplatne, o povolení obnovy konania podľa § 400 ods. 1 pred 1. januárom 2016, o väzbe sa rozhodne podľa § 403 v znení účinnom do 31. decembra 2015.“.

29.
Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012).“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 49 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

2.
V § 49 odsek 2 znie:

„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 27a ods. 1 a 8 sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „10 dní“.
2.
V § 27a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.“.

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.

3.
V § 27a ods. 9 sa vypúšťa druhá a tretia veta a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
V § 27a ods. 12 sa slová „1 až 10“ nahrádzajú slovami „1 až 11“.
5.
V § 76a ods. 2 sa vypúšťajú slová „informačného systému užívateľov verejnej telefónnej služby,28c)“ a na konci sa pripája táto veta: „Na poskytovanie údajov z informačného systému elektronickej komunikačnej siete a elektronickej komunikačnej služby sa vzťahuje osobitný predpis.28c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

„28c)
§ 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.

6.
V § 76a odsek 3 znie:

„(3)
Policajný zbor je za podmienok ustanovených osobitným predpisom28h) oprávnený získavať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v boji proti terorizmu, legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri odhaľovaní trestnej činnosti a financovania terorizmu organizovaných v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti a financovania terorizmu súvisiacich s nedovolenou výrobou a držaním jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov, nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu, pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri pátraní po osobách a veciach a pri odhaľovaní úmyselných trestných činov, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, trestných činov, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, alebo iných úmyselných trestných činov, na stíhanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28h znie:

„28h)
§ 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28i sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

2.
V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalšie informácie o preprave tohto tovaru.“.
3.
V § 11 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
4.
V § 11 ods. 13 sa slová „odsekov 10 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 11“.
5.
V § 11 ods. 14 sa slová „odsekov 10 až 14“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 až 13“.
6.
V § 11 ods. 15 sa slová „odseky 11 a 13 až 15“ nahrádzajú slovami „odseky 10 a 12 až 14“.

Čl. VII

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení takto:

V § 58 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Podnikateľ poskytujúci elektronickú komunikačnú sieť alebo elektronickú komunikačnú službu je povinný podľa osobitného predpisu 52) poskytovať údaje z informačného systému elektronickej komunikačnej siete a elektronickej komunikačnej služby colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy a finančnému riaditeľstvu na účely vykonania colného dohľadu a uplatňovania § 3 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.

(3)
Finančná správa je za podmienok podľa osobitného predpisu53) oprávnená získavať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v boji proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov,54) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom a pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, alebo iných úmyselných trestných činov, na stíhanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva, a pri zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52 až 54 znejú:

„52)
§ 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

53)
§ 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 397/2015 Z. z.

54)
Napríklad čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení, § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 252/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Financovaním terorizmu sa na účely tohto zákona rozumie poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov alebo majetku s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na
a)
spáchanie trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,

b)
financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,

c)
spáchanie trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania osoby na spáchanie takého trestného činu alebo na jeho pokus s cieľom spáchať trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, alebo

d)
spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv,1) ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (oznámenie č. 593/2002 Z. z.).“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ako 1a.“.

2.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až k), ktoré znejú:

„i)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo bol použitý na financovanie terorizmu,

j)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje alebo poskytuje finančné prostriedky alebo majetok za účelom financovania terorizmu,

k)
ktorý je realizovaný z krajiny, alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, alebo ktorá poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu teroristickým organizáciám,“.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená l) a m).

3.
§ 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
financovaním každodenných potrieb osoby, u ktorej je odôvodnený predpoklad, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme zhromažďovanie alebo poskytovanie finančných prostriedkov alebo majetku takejto osobe za účelom uspokojovania jej bežných životných potrieb.“.

4.
V § 27 ods. 1 sa za slová „z trestnej činnosti“ vkladajú slová „a za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.“.

Čl. IX

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení takto:

V § 5 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov,35) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,“.

Čl. X

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 56 ods. 2 druhá veta znie: „So zreteľom na stav techniky a náklady na ich implementáciu, tieto opatrenia musia zaručiť úroveň bezpečnosti primeranú existujúcemu riziku.“.
2.
V § 58 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Podnik je na účely poskytovania údajov podľa § 63 ods. 6 povinný uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán, na ktoré sa vzťahuje súhlas súdu podľa § 63 ods. 7 alebo príkaz súdu podľa Trestného poriadku.

(6)
Údaje podľa odseku 5 podnik uchováva v rozsahu podľa prílohy č. 2, ak ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní služby alebo siete. Podnik uchováva údaje podľa odseku 5 súvisiace s neúspešnými pokusmi o volanie, ak ich podnik vytvára alebo spracúva a ukladá ich, ak ide o telefónne údaje, alebo zaznamenáva ich, ak ide o internetové údaje. Neuchovávajú sa údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní.“.

3.
V § 58 sa vypúšťajú odseky 7 až 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 7.

4.
V § 63 odsek 6 znie:

„(6)
Podnik je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitného predpisu44a) údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d); v prípade údajov potrebných na účely trestného konania a pátrania po nezvestných osobách a odcudzených motorových vozidlách sa postupuje podľa osobitného predpisu.46) Podnik je povinný poskytnúť tieto údaje zrozumiteľným spôsobom v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v šifrovanej forme. Náklady na hmotné nosiče, ktoré sú potrebné na poskytnutie údajov, uhrádza orgán štátu, ktorému sa takéto údaje poskytli.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 46 znejú:

„44a)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 58 ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46)
§ 116 Trestného poriadku.§ 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 63 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 13, ktoré znejú:

„(7)
Údaje podľa odseku 6 sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti a s písomným súhlasom zákonného sudcu (ďalej len „súhlas“). Súhlas možno udeliť, len ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.

(8)
Žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje
a)
označenie iného orgánu štátu, ktorý o udelenie súhlasu žiada,

b)
údaje o osobe, ktorej sa žiadosť o udelenie súhlasu týka, ak sú tieto údaje známe,

c)
údaje o spôsobe, rozsahu a lehote poskytnutia údajov podľa odseku 6,

d)
odôvodnenie účelu poskytnutia údajov podľa odseku 6,

e)
informácie o predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a dokumentovaní činnosti, pre ktorú sa žiadosť podáva.

(9)
Ak žiadosť o udelenie súhlasu neobsahuje náležitosti podľa odseku 8, súd o nej nerozhodne a túto žiadosť vráti inému orgánu štátu.

(10)
Súhlas musí obsahovať odôvodnenie a lehotu nie dlhšiu ako šesť mesiacov, v ktorej sa uchovávajú a poskytujú údaje podľa odseku 6; túto lehotu môže na základe novej žiadosti predĺžiť súd, zakaždým však najviac o ďalších šesť mesiacov. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať náležitosti podľa odseku 8. Proti rozhodnutiu o súhlase nemožno podať opravný prostriedok.

(11)
Na určenie príslušnosti súdu na rozhodovanie o udelení súhlasu sa vzťahujú ustanovenia o príslušnosti súdu na použitie informačno-technických prostriedkov.46a)

(12)
Ak sa poskytnutím údajov podľa odseku 6 nezistili skutočnosti významné na účely plnenia úloh iného orgánu štátu, iný orgán štátu, ktorý tieto údaje získal, je povinný ich bezodkladne zničiť; o zničení údajov sa vyhotoví písomná zápisnica.

(13)
Kontrolu stavu získavania údajov podľa odseku 6 iným orgánom štátu vykonáva Národná rada Slovenskej republiky; na kontrolu sa primerane vzťahujú ustanovenia o kontrole použitia informačno-technických prostriedkov podľa osobitného predpisu.46b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

„46a)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z.

46b)
§ 9 zákona č. 166/2003 Z. z.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 14 až 16.

6.
V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 58 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 7“.
7.
V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 58 ods. 5, 7 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 5“ a slová „§ 63 ods. 5 až 7 a 9“ sa nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 5, 6, 14 a 16“.
8.
Za § 78b sa vkladá § 78c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Podnik je povinný vytvoriť podmienky na uchovávanie prevádzkových údajov, lokalizačných údajov a údajov komunikujúcich strán podľa § 58 ods. 5 a 6 najneskôr do 31. decembra 2016; o vytvorení týchto podmienok podnik bezodkladne informuje iný orgán štátu podľa § 55 ods. 6.“.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore