Dôvodové správy k predpisu 396/2020

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
    K predpisu 396/2020 , dátum vydania: 19.12.2020
MENU
Hore