Všetky konsolidované znenia predpisu 393/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 29.11.2022 účinný od 29.11.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore