Všetky konsolidované znenia predpisu 390/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.02.2023 účinný od 13.02.2023
2 01.02.2023 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023
3 01.07.2022 účinný od 01.07.2022 do 31.01.2023
4 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022
MENU
Hore