Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2015 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2015 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 389/2015 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 40 ods. 1 prvej vete sa za slová „Akciová spoločnosť,“ vkladajú slová „jednoduchá ...

2.

V § 40 ods. 2 prvej vete sa za slová „akciovej spoločnosti,“ vkladajú slová „jednoduchej ...

3.

V § 56 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „akciová spoločnosť“ ...

4.

V § 58 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „akciovej spoločnosti“ sa vkladajú ...

5.

V § 59b ods. 4 sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „a jednoduchej spoločnosti ...

6.

V § 66 ods. 3 sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „alebo jednoduchej spoločnosti ...

7.

Za § 66b sa vkladá § 66c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66c Dohody medzi spoločníkmi (1) Písomnou dohodou medzi spoločníkmi si môžu strany dohodnúť ...

8.

V § 67i ods. 1 sa za slová „akciová spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „jednoduchá spoločnosť ...

9.

V § 69 ods. 6 písm. f) sa slová „spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť“ ...

10.

V § 69b ods. 4 sa za slovo „formu“ vkladajú slová „jednoduchá spoločnosť na akcie,“.

11.

V § 69b ods. 8 v prvej vete a v § 88a ods. 3 v prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou ...

12.

V prvej hlave druhej časti sa za piaty diel vkladá nový šiesty diel, ktorý vrátane nadpisov znie: ...

„DIEL VI JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE Oddiel 1 Základné ustanovenia § 220h (1) Jednoduchá ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 155 až 159 a § 220h a 220i Obchodného zákonníka.“.

2.

Za § 107c sa vkladajú § 107d až 107n, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 107d Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie (1) Register akcionárov jednoduchej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:

„90b) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky ...

Čl. III

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „zakladateľov akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „alebo ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „jednoduchej ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. g) prvom bode sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „a jednoduchej ...

2.

V § 41 ods. 7 štvrtej vete sa za slová „akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným ...

Čl. V

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladajú slová „alebo jednoduchej ...

Čl. VI

Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 ods. 2 sa za slovo „obmedzeným“ na všetkých miestach vkladá čiarka a slová „jednoduchou ...

2.

V § 93 ods. 1 sa v prvej vete za slová „nie je viazaný“ vkladajú slová „právom pridať sa ...

Čl. VII

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 9 ods. 2 písm. m) druhom bode sa za slová „akciová spoločnosť“ vkladajú slová „jednoduchá ...

Čl. VIII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 20a ods. 1 sa za slová „formu akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „právnu formu ...

2.

V § 20d ods. 1 písm. d) sa za slová „akciovou spoločnosťou“ vkladá čiarka a slová „jednoduchou ...

3.

V § 24 ods. 5 sa za slová „formu akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „právnu formu ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.