Všetky konsolidované znenia predpisu 388/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 1/2011 1/2011 účinný od 01.01.2012
1301/2011 1301/2011 účinný od 01.01.2012
MENU
Hore