Podzákonné predpisy k predpisu 385/2000

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 199/2012 účinný od 15.07.2012
  2. platnýUznesenie vo veci súladu ustanovenia zákona č. 385/2000 Z.z. 261/2014 účinný od 26.09.2014
  3. platnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 483/2011 účinný od 01.04.2013
  4. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho 543/2008 účinný od 01.01.2009
  5. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa 570/2008 účinný od 01.01.2009
  6. platnýRek. vyhláška o náhradách za výkon funkcie prísediaceho 599/2002 účinný od 01.01.2009
MENU
Hore