Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu 65/2024 účinný od 27.03.2024

Platnosť od: 27.03.2024
Účinnosť od: 27.03.2024
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu 65/2024 účinný od 27.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 65/2024 s účinnosťou od 27.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 43a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2019 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 293/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu sa mení takto:

1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 4.
2.
V § 2 písmeno a) znie:

„a)
hosťujúci sudca nemá trvalý pobyt v územnom obvode okresu, v ktorom sa nachádza sídlo okresného súdu alebo pracovisko okresného súdu, na ktorom vykonáva funkciu sudcu a“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Boris Susko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore