Všetky konsolidované znenia predpisu 383/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.05.2020 účinný od 26.05.2020
2 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 25.05.2020
MENU
Hore