Všetky konsolidované znenia predpisu 374/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2021 účinný od 01.01.2021
2 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
MENU
Hore