Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 371/2020 účinný od 16.12.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 16.12.2020
Účinnosť od: 16.12.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 371/2020 účinný od 16.12.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2020 s účinnosťou od 16.12.2020

Legislatívny proces k zákonu 371/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:

„3. príspevku na špecifiká, 4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,“. ...

Doterajší tretí bod sa označuje ako piaty bod.

2.

V § 1 ods. 4 sa slová „verejné školské zariadenie“ nahrádzajú slovami „štátne školské zariadenie“ a ...

3.

V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

4.

V § 3 ods. 1 sa slová „vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „vzdelávanie, ...

5.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:

„7.
príspevok na špecifiká,“.

Doterajší siedmy bod až trinásty bod sa označujú ako ôsmy bod až štrnásty bod.

6.

V § 3 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
príspevok na špecifiká,“.

Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až q).

7.

Za § 4ae sa vkladá § 4af, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4af Príspevok na špecifiká (1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva ...

8.

V § 4d odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ...

9.

V § 4d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „verejnými“.

10.

V § 6c ods. 1 sa za slovo „rozvoj“ v celom texte vkladajú slová „a podporu“, za slovo „zariadeniami“ ...

11.

V § 6c ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v spolupráci so školou alebo školským ...

12.

V § 7a sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole podľa stavu k 15. septembru ...

13.

V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú siedmy bod a desiaty bod.

Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako siedmy bod a ôsmy bod a doterajší jedenásty bod až ...

14.

V § 8b ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

15.

V § 8b ods. 3 sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „f) a g)“.

16.

Za § 9i sa vkladá § 9j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Na účely určovania normatívneho príspevku ...

18.

Slová „verejné školské zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a písm. b) nahrádzajú ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 17 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore