Podzákonné predpisy k predpisu 369/1990

  1. platnýUznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Šaštín-Stráže za mesto 244/2001 účinný od 01.09.2001
  2. platnýUznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Krásno nad Kysucou za mesto 245/2001 účinný od 01.09.2001
  3. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 31/2003 účinný od 01.03.2003
MENU
Hore