Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 365/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. e) najneskôr ...

2.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obec pri určení školského obvodu základnej školy ...

a)

kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, ...

b)

dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod, ...

c)

primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky ...

d)

záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných ...

3.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom ...

4.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja sú pri plnení úloh okresného úradu v sídle ...

5.

V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického ...

Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 18.

6.

V § 13 ods. 16 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

7.

V § 13 ods. 17 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
marenie výkonu školskej inšpekcie,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

8.

V § 13 ods. 18 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

9.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Marenia výkonu školskej inšpekcie sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ...

10.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:

„§ 13b (1) Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 sú pri výkone školskej inšpekcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47e znie:

„47e) § 104 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

11.

V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.“.

12.

V § 37a ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

13.

V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ...

14.

V § 39hb ods. 2 sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.

15.

Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39hc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Obce prispôsobia školské ...

Čl. II

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 29 ods. 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

2.

V § 161gb sa slová „od prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 a v nasledujúcich školských ...

3.

V § 161gc ods. 1 sa za slová „Stredná umelecká škola“ vkladá čiarka a slová „stredná ...

4.

V § 161gc ods. 2 sa za slová „strednej umeleckej školy“ vkladá čiarka a slová „strednej ...

5.

Za § 161h sa vkladá § 161i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 161i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Športové stredné ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13 a 15 a čl. II, ktoré ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore