Všetky konsolidované znenia predpisu 364/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2014 účinný od 01.01.2014
MENU
Hore