Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 344/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021


Platnosť od: 02.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 344/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 344/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

18.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnotyza dodanie tovaru alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6aca až 6acf znejú:

„6aca) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 6acb) ...

21.

V § 47 odsek 3 znie:

„(3) Odoslanie alebo prepravu tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Čl. 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ...

25.

Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53b Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (1) Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, ...

28.

V § 65 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a záznamy o oprave základu dane podľa odsekov 10 a ...

38.

V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) oprave základu dane podľa § 25 a 25a, j) oprave odpočítanej dane podľa § 53, § 53a a § 53b ods. ...

41.

V § 71 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Faktúrou podľa prvej vety nie je opravný doklad podľa ...

43.

V § 78a sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje o oprave základu dane podľa § 25a a údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b.“.

44.

V § 78a sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Pri oprave základu dane podľa § 25a, a) pri ktorej je platiteľ povinný vyhotoviť opravný doklad, ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.

45.

V § 78a ods. 14 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 10“.

50.

V § 81 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa prijatia opravného dokladu podľa § 25a ...

51.

V § 83 ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.

52.

Za § 85kh sa vkladajú § 85ki a 85kj, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 85ki Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Vzor daňového priznania k dani podľa ...

53.

Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2021 Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej ...

54.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6k zákonu č. 222/2004 Z. z. Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Trinásta ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 až 17, 19, 20, 22 až 24, 26, 27, 29 až 37, ...

Zuzana Čaputová v. r.v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore