Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024

Platnosť od: 07.10.2022
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 30.09.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 01.11.2023 do 30.09.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 325/2022 s účinnosťou od 01.11.2023

Legislatívny proces k zákonu 325/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore