Všetky konsolidované znenia predpisu 32/2015

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.04.2016 účinný od 09.04.2016
2 05.03.2016 účinný od 05.03.2016 do 08.04.2016
3 28.02.2015 účinný od 28.02.2015 do 08.04.2016
MENU
Hore