Podzákonné predpisy k predpisu 319/2013

  1. platnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 340/2013 účinný od 01.11.2013
MENU
Hore