Dôvodové správy k predpisu 319/2013

  1. Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
    K predpisu 319/2013 , dátum vydania: 17.10.2013
MENU
Hore