Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 318/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platnosť od: 17.10.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 30.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dane z príjmu, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 318/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 318/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
MENÍ:
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore