Všetky konsolidované znenia predpisu 317/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.01.2023
2 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
3 01.01.2020 466/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 466/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
4 01.01.2019 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
5 19.11.2018 účinný od 19.11.2018 do 31.12.2018
MENU
Hore