Všetky konsolidované znenia predpisu 31/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2027 účinný od 01.01.2027
2 06.03.2024 účinný od 06.03.2024 do 31.12.2026
MENU
Hore