Dôvodové správy k predpisu 301/2014

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 301/2014 , dátum vydania: 05.11.2014
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 301/2014 , dátum vydania: 05.11.2014
MENU
Hore