Všetky konsolidované znenia predpisu 30/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2010 účinný od 01.02.2010
MENU
Hore