Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 296/2016 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 15.11.2016
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 296/2016 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 296/2016 s účinnosťou od 01.02.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Predmetom dane je aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, ...

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „71,11 eura/kg“ nahrádzajú slovami „76,70 eura/kg“.

3.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „a § 44u ods. 1“ a slová ...

4.

V § 6 ods. 3 sa slová „91 eur/1 000 kusov“ nahrádzajú slovami „100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou ...

5.

V § 19 ods. 2 písm. i) sa slová „odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie12c)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:

„12c) § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ...

6.

V § 19 ods. 7 písm. d) prvom bode sa za slová „§ 20 ods. 6 písm.“ vkladajú slová „b) a“ ...

7.

V § 19a ods. 3 tretej vete sa slová „je 71,11 eura/kg“ nahrádzajú slovami „sa ustanovuje vo ...

8.

Za § 19a sa vkladá § 19aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19aa Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok (1) Na účely tohto zákona sa za ...

9.

V § 40 ods. 1 sa za slovo „surovinou“ vkladá čiarka a slová „držiteľov povolenia na prijatie ...

10.

V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) identifikačné údaje držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.“. ...

11.

V § 41 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e), § 10 ods. 2 alebo § 19aa ods. 15,“. ...

12.

V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ...

13.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného ...

14.

V § 41a ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ods. 2“ sa vkladajú ...

15.

V § 41a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ...

16.

V § 41a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) za priestupok podľa odseku 1 písm. f) do 33 000 eur, najmenej však 66 eur, a taký bezdymový ...

17.

V § 44t ods. 2 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“ a slová ...

18.

Za § 44t sa vkladajú § 44u a 44v, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 44u Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2017 (1) V období od 1. februára 2017 do ...

Čl. II

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2016 okrem čl. I bodu 18 § 44u, ktorý nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore