Všetky konsolidované znenia predpisu 293/1995

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 22.12.1995 účinný od 22.12.1995
MENU
Hore