Všetky konsolidované znenia predpisu 292/2016

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 06.02.2017 účinný od 06.02.2017
2 01.12.2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017
MENU
Hore