Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71438
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 287/2020 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2021


Platnosť od: 20.10.2020
Účinnosť od: 01.11.2020
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 287/2020 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 287/2020 s účinnosťou od 01.11.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Slová „podľa § 79 ods. 6“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 5“ a slová „podľa ...

2.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3.

V § 14 ods. 21 sa za slovo „kasína“ vkladajú slová „a dostihových stávok“.

4.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre deti a mládež“.

5.

V § 15 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

7.

V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4, 5 ...

8.

V § 77 odsek 8 znie:

„(8) Minister financií može odvolať generálneho riaditeľa úradu aj z iných dôvodov ako sú uvedené v ...

9.

V § 77 ods. 9 písm. r) sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4 ...

10.

V § 77 ods. 16 písmeno c) znie:

„c)
odvolaním z dôvodov uvedených v odseku 18 alebo odvolaním bez uvedenia dôvodu,“.

11.

V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.

12.

V § 79 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.

13.

V § 79 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 sa vypúšťajú.

14.

V § 79 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4, ...

15.

V § 79 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4 a 5“ a slová ...

16.

V § 79 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „podľa odseku 8“ sa nahrádzajú ...

17.

V § 81 ods. 8 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie ...

18.

V § 81 ods. 8 písm. c) a § 83 ods. 4 písm. f) sa slová „zaistiť alebo zapečatiť“ nahrádzajú slovami ...

19.

Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2020 Ak je herňa umiestnená v zariadení ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...

V § 26a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 21a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore