Všetky konsolidované znenia predpisu 285/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2025 účinný od 01.09.2025
2 01.01.2024 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025
3 01.09.2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
4 01.08.2023 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023
MENU
Hore