Všetky konsolidované znenia predpisu 270/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.1992 účinný od 01.06.1992
MENU
Hore