Všetky konsolidované znenia predpisu 263/2015

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2015 účinný od 01.12.2015
MENU
Hore