Všetky konsolidované znenia predpisu 247/1994

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.1994 účinný od 01.10.1994 do 31.12.2005
MENU
Hore