Podzákonné predpisy k predpisu 241/2001

  1. neplatnýVyhláška o personálnej bezpečnosti 2/2002 účinný od 15.01.2002 do 01.05.2004
  2. neplatnýVyhláška o priemyselnej bezpečnosti 28/2002 účinný od 01.02.2002 do 01.05.2004
  3. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností 432/2001 účinný od 01.11.2001 do 01.05.2004
  4. neplatnýVyhláška o administratívnej bezpečnosti 455/2001 účinný od 15.11.2001 do 01.05.2004
  5. neplatnýVyhláška o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 88/2002 účinný od 01.03.2002 do 01.05.2004
  6. neplatnýVyhláška ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov 89/2002 účinný od 01.03.2002 do 01.05.2004
  7. neplatnýVyhláška o bezpečnosti technických prostriedkov 90/2002 účinný od 01.03.2002 do 01.05.2004
  8. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 91/2002 účinný od 01.03.2002 do 01.05.2004
MENU
Hore