Všetky konsolidované znenia predpisu 225/1947

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.1948 účinný od 01.01.1948
MENU
Hore