Všetky konsolidované znenia predpisu 2/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2023 účinný od 01.09.2023
2 01.02.2023 účinný od 01.02.2023 do 31.08.2023
MENU
Hore