Všetky konsolidované znenia predpisu 2/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2019 účinný od 01.02.2019
MENU
Hore