Všetky konsolidované znenia predpisu 199/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 07.06.2022 účinný od 07.06.2022
MENU
Hore