Všetky konsolidované znenia predpisu 19/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2006 573/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 573/2005 účinný od 01.01.2006
2 01.12.2004 607/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. 607/2004 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2005
3 23.04.2002 207/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 207/2002 účinný od 23.04.2002 do 30.11.2004
4 15.01.2002 účinný od 15.01.2002 do 22.04.2002
MENU
Hore