Dôvodové správy k predpisu 183/2022

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
    K predpisu 183/2022 , dátum vydania: 24.05.2022
MENU
Hore