Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 23.02.2022
Dátum ZZ: 24.05.2022
Čiastka ZZ: 916
Číslo ZZ: 183/2022

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona mení a dopĺňa ustanovenie § 6 zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje hospodárenie a financovanie Matice slovenskej.

V Programovom vyhlásení vlády je uvedené, že Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. Matica slovenská aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná inštitúcia, pričom je potrebné uviesť, že jej financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré sú jej zverené, ako napr. upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, rozvíjanie základného slovakistického vý...
...
MENU
Hore