Podzákonné predpisy k predpisu 180/2014

 1. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 117/2024 účinný od 30.05.2024
 2. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 1/2024 účinný od 09.01.2024
 3. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 12/2024 účinný od 10.02.2024
 4. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 138/2023 účinný od 25.04.2023
 5. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 151/2020 účinný od 12.06.2020
 6. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 160/2016 účinný od 21.04.2016
 7. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 166/2017 účinný od 28.06.2017
 8. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 187/2020 účinný od 04.07.2020
 9. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z. 20/2022 účinný od 26.01.2022
 10. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 203/2018 účinný od 10.07.2018
 11. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 204/2023 účinný od 09.06.2023
 12. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 206/2023 účinný od 10.06.2023
 13. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 209/2022 účinný od 10.06.2022
 14. platnýRozhodnutie Rohodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 230/2016 účinný od 05.08.2016
 15. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 235/2021 účinný od 10.06.2021
 16. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 255/2017 účinný od 24.10.2017
 17. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 27/2019 účinný od 04.02.2019
 18. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 28/2019 účinný od 04.02.2019
 19. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 29/2024 účinný od 01.03.2024
 20. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 297/2020 účinný od 29.10.2020
 21. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 301/2021 účinný od 27.07.2021
 22. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami 308/2015 účinný od 26.01.2022
 23. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami 323/2019 účinný od 01.11.2019
 24. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 334/2019 účinný od 16.10.2019
 25. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 349/2016 účinný od 19.12.2016
 26. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 349/2018 účinný od 10.12.2018
 27. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 351/2019 účinný od 05.11.2019
 28. platnýRozhodnutie Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 362/2022 účinný od 04.11.2022
 29. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 384/2022 účinný od 24.11.2022
 30. platnýRozhodnutie Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 387/2023 účinný od 04.10.2023
MENU
Hore