Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov 176/2002 účinný od 10.04.2002


Platnosť od: 10.04.2002
Účinnosť od: 10.04.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Cestovný ruch, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD1 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 176/2002 s účinnosťou od 10.04.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane a rozvoji územia Bardejov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je utvorenie podmienok na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného ...

§ 2
Vymedzenie územia

Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Bardejov, na ktorom sa nachádzajú historické pamiatky ...

§ 3
Správa územia

Správu vymedzeného územia3) vykonáva mesto Bardejov, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných ...

§ 4
Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia
(1)

Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné ...

a)
napomáha pri zachovávaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Bardejova ...
b)
prerokováva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Bardejova, na záchranu ...
(2)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a s mestom ...

(3)

Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracovaní podporných programov a technicky, organizačne ...

(4)

Mesto Bardejov okrem povinností uvedených v osobitnom zákone5) zabezpečuje, aby

a)
stavebná činnosť na území mesta Bardejov zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území ...
b)
hospodárska činnosť v Bardejove svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek ...
c)
príprava a uskutočnenie všetkých terénnych úprav, dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných ...
(5)

Mesto Bardejov dbá na to, aby stavebná a hospodárska činnosť na vymedzenom území neohrozovala zachovanie ...

§ 5
Finančné zabezpečenie

Ochrana a rozvoj historického jadra mesta Bardejov zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva sa finančne ...

a)

z rozpočtu mesta Bardejov,

b)

z rozpočtov ústredných orgánov štátnej správy, rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ...

c)

z dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu,

d)

z darov, dotácií a grantov neštátnych inštitúcií, právnických osôb a fyzických osôb,

e)

z finančného pokrytia programov Európskej únie a medzinárodných fondov podporujúcich ochranu svetového ...

§ 6
Kontrola

Kontrolu ochrany a starostlivosti o územie zapísané v Zozname svetového dedičstva vykonáva Ministerstvo ...

§ 7
Záverečné ustanovenie

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).
  • 2)  Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 30. novembra 2000.
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 596/2001 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, ...
  • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon ...
  • 5)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
  • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších ...
  • 7)  Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších ...
  • 8)  Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore