Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.03.2024

Platnosť od: 20.05.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Štátna správa, Štátne orgány, Stavebníctvo, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 172/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 172/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore