Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 162/2003 účinný od 01.06.2003


Platnosť od: 17.05.2003
Účinnosť od: 01.06.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD17 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 162/2003 účinný od 01.06.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/2003 s účinnosťou od 01.06.2003

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

K predpisu 162/2003, dátum vydania: 17.05.2003

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Dôvodom na vypracovanie predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001◊Z.◊z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, je zosúladenie lehôt súvisiacich so zavedením nového systému evidencie cenných papierov, najmä lehotu pre začiatok vykonávania činnosti centrálneho depozitára, lehotu pre vykonávanie prevodov zaknihovaných cenných papierov podľa nového systému evidencie, lehotu pre spustenie nového spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a lehotu pre vznik tzv. OTC (t.j. mimoburzového) obchodu s kótovanými cennými papiermi. Ďalším dôvodom na vykonanie navrhovaných zmien je zabezpečenie bezproblémového prechodu na nový systém evidencie cenných papierov, najmä z pohľadu ochrany investorov a práv majiteľov cenných papierov.

Realizácia predloženého návrhu novely zákona o cenných papieroch si nebude vyžadovať zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, ani z ostatných rozpočtov patriacich do okruhu verejných rozpočtov. Predložený návrh zákona nebude mať ani vplyv na životné prostredie (environmentálne vplyvy) a rovnako ani vplyvy na nezamestnanosť a na tvorbu pracovných miest. Predložený návrh zákona vzhľadom na predmet jeho úpravy netreba prerokovať v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky.

Predložený návrh novely zákona o cenných papieroch je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a tiež s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Ustanovením nového § 163a sa upravuje povinnosť centrálneho depozitára oznámiť udelenie členstva prvému členovi orgánu dohľadu a účastníkom kapitálového trhu. Uvedený časový údaj je dôležitý pre postup účastníkov kapitálového trhu pri ich komunikácii s centrálnym depozitárom a jeho členmi pri zadávaní pokynov súvisiacich s evidenciou cenných papierov. Okrem toho je uvedený časový údaj - v súlade s navrhovanou úpravou § 170 ods. 2 - rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, po uplynutí ktorej začne prvý centrálny depozitár vykonávať činnosti podľa zákona, zmení sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a umožní sa otvorenie OTC trhu. Vzhľadom na navrhované Ustanovením nového §◊163a sa upravuje aj lehota, počas ktorej Stredisko cenných papierov SR bude povinné pokračovať v činnosti podľa doterajších predpisov.

Návrhom sa zároveň prekoná doterajší časový nesúlad medzi realizáciou §◊163 ods.◊6 a §◊163 ods.◊7 a 8 zákona o cenných papieroch, ktorý spočíva v rozdielne stanovených okamihoch pre vznik oprávnenia začať vykonávať činnosť centrálneho depozitára (nadobudnutím právoplatnosti povolenia na činnosť centrálneho depozitára) a pre zánik spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov podľa doterajších predpisov ako aj postupov registrácie záložných práv k cenným papierom (okamihom udelenia členstva prvému členovi centrálneho depozitára). Z tohto dôvodu sa zjednocujú doteraz rozdielne okamihy pre vznik, resp. zánik príslušných skutočností, pričom pre stanovenie tohto okamihu sa uplatňuje zhodná úprava s už platným znením §◊164 ods.◊2 (60◊dní od udelenia členstva prvému členovi centrálneho depozitára).

K bodu 2

V nadväznosti na navrhované zmeny týkajúce sa termínu začatia činnosti centrálneho depozitára a navrhované stanovenie termínu zmeny spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov sa navrhuje zosúladiť s týmto termínom aj lehotu na otvorenie OTC trhu. Dôvodom je zabezpečenie vyššieho štandardu ochrany investorov, ktorý poskytuje nový systém zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov.

K Čl. II

Nadobudnutie účinnosti tohto zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Bratislava 6.2.2003

Mikuláš Dzurinda, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v.r.

podpredseda vlády

a minister financií

Slovenskej republiky

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Ustanovením nového § 163a sa upravuje povinnosť centrálneho depozitára oznámiť udelenie členstva prvému členovi orgánu dohľadu a účastníkom kapitálového trhu. Uvedený časový údaj je dôležitý pre postup účastníkov kapitálového trhu pri ich komunikácii s centrálnym depozitárom a jeho členmi pri zadávaní pokynov súvisiacich s evidenciou cenných papierov. Okrem toho je uvedený časový údaj - v súlade s navrhovanou úpravou § 170 ods. 2 - rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, po uplynutí ktorej začne prvý centrálny depozitár vykonávať činnosti podľa zákona, zmení sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a umožní sa otvorenie OTC trhu. Vzhľadom na navrhované Ustanovením nového §◊163a sa upravuje aj lehota, počas ktorej Stredisko cenných papierov SR bude povinné pokračovať v činnosti podľa doterajších predpisov.

Návrhom sa zároveň prekoná doterajší časový nesúlad medzi realizáciou §◊163 ods.◊6 a §◊163 ods.◊7 a 8 zákona o cenných papieroch, ktorý spočíva v rozdielne stanovených okamihoch pre vznik oprávnenia začať vykonávať činnosť centrálneho depozitára (nadobudnutím právoplatnosti povolenia na činnosť centrálneho depozitára) a pre zánik spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov podľa doterajších predpisov ako aj postupov registrácie záložných práv k cenným papierom (okamihom udelenia členstva prvému členovi centrálneho depozitára). Z tohto dôvodu sa zjednocujú doteraz rozdielne okamihy pre vznik, resp. zánik príslušných skutočností, pričom pre stanovenie tohto okamihu sa uplatňuje zhodná úprava s už platným znením §◊164 ods.◊2 (60◊dní od udelenia členstva prvému členovi centrálneho depozitára).

K bodu 2

V nadväznosti na navrhované zmeny týkajúce sa termínu začatia činnosti centrálneho depozitára a navrhované stanovenie termínu zmeny spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov sa navrhuje zosúladiť s týmto termínom aj lehotu na otvorenie OTC trhu. Dôvodom je zabezpečenie vyššieho štandardu ochrany investorov, ktorý poskytuje nový systém zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov.

K Čl. II

Nadobudnutie účinnosti tohto zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Bratislava 6.2.2003

Mikuláš Dzurinda, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v.r.

podpredseda vlády

a minister financií

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore