Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.02.2023 do 31.05.2023

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD305DS10EUPPČL20

Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.02.2023 do 31.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 161/2015 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 8/2023

Legislatívny proces k zákonu 8/2023Nový paragraf
§ 279a

Registrovým súdom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom, je Okresný súd Žilina.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore