Všetky konsolidované znenia predpisu 156/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.09.2020 účinný od 03.09.2020
2 01.07.2019 účinný od 01.07.2019 do 02.09.2020
MENU
Hore