Všetky konsolidované znenia predpisu 149/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2008 účinný od 01.06.2008
MENU
Hore