Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Správne poplatky, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPPČL0

Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 146/2023 s účinnosťou od 01.10.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore